AMKO Advisors

Brian Osowski, President
5642 Bishops Blvd., S.
Fargo, ND 58104
949.721.9422
866.848.8733 fax
www.amkoadvisors.com